Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

VA7

VA7 (veiligheidsadviseur voor transport ADR en RID)

Bij Controlatom kan u terecht voor advies met betrekking tot het verzenden van radioactieve stoffen. Hiervoor beschikken wij over de deskundigheid van erkende veiligheidsadviseurs klasse 7 (VA7) van het ADR (weg) en RID (spoor). Deze deskundigen bij Controlatom zijn eveneens erkend voor het uitvoeren van fysische controles.

VA7

Hun deskundigheid omvat het verpakken, laden en lossen en vervoer van radioactieve stoffen. Verder kunnen zij instaan voor de controle op het correct toepassen van de reglementering die geldt voor het vervoer van radioactieve stoffen.

Op dit vlak zijn er onder andere volgende diensten:

  • Identificatie van de te transporteren goederen
  • Raadgeving en begeleiding bij de keuze van de gebruikte materialen, en het opstellen van procedures
  • Ondersteuning en/of controle van het correct toepassen van de voorschriften van toepassing op alle onderdelen van het transport: het verpakken, het laden, het vervoeren zelf en ten slotte het lossen
  • Opleidingen van personen betrokken bij het transport
  • Het opstellen en het toepassen van noodprocedures bij ongevallen of incidenten, waarbij er eveneens aandacht zal zijn voor maatregelen genomen ter voorkoming van een ongeval/incident
  • Het opstellen en/of het controleren van de benodigde documenten voor het transport

VA7

Controlatom organiseert eveneens opleidingen ter voorbereiding van het examen veiligheidsadviseur klasse 7. Voor meer informatie omtrent onze opleidingen kan u terecht op deze pagina.

+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)