Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

Over Controlatom

Groepsfoto

Opgericht in 1965, is Controlatom een erkende instelling van klasse I, die als taak heeft om de maximale bescherming te verzekeren voor de werknemers in het nucleair milieu, de bevolking en het leefmilieu ten opzichte van de medische, industriële en natuurlijke bronnen van ioniserende stralingen. Deze bescherming wordt verzekerd door een voorafgaande studie van de installaties, de controle van deze sites, de opleiding van het personeel, de controle tijdens de afvoer van het afval, enz.

De vzw wordt bestuurd door Michel Gaelens. Het volledige personeel is onder gebracht in vijf diensten : de fysische controle, de stralingsfysica, de dosimetrie – metrologie, de administratie en de dienst veiligheid-techniek-kwaliteitsborging.

De erkende deskundigen hebben allen een universitaire of gelijkwaardige opleiding. Hun continue opleiding wordt verzekerd door de aanwezigheid op cursussen in Belgische of buitenlandse universiteiten, op conferenties en vergaderingen binnen verschillende beroepsverenigingen.

Controlatom staat ter uwer beschikking voor alle vragen betreffende ioniserende stralingen en tevens:

 • fysische controle
 • stralingsfysica
 • dosimetrie-metrologie
 • opstellen van vergunningsaanvragen
 • afschermingsstudie voor de installatie van nieuwe bronnen of toestellen of voor wijzigingen van installaties in de medische sector, industrie, voor de stockage, voor transport, voor onderzoek
 • opstellen van nucleaire noodplannen en veiligheidsstudies
 • interventie na melding van radioactiviteit in schroot/afval : metingen ter plaatse, analyse en keuze van de verwerking
 • controle van installaties na incident en/of besmetting. Interventie in geval van accident : wachtdienst : 02 674 51 20 (24/24 u - 7/7 d)
 • opleidingen over ioniserende stralingen te geven ter plaatse of bij Controlatom
 • evacuatie van afval
 • berekening van de dosis van de bestraling van zwangere vrouwen
 • calibratie van de activiteitsmeters in het warm labo van de diensten nucleaire geneeskunde
 • transport (klasse 7) en advies ADR en RID
+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)