Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

Opleidingen

Er bestaan verschillende type opleidingen die gegeven kunnen worden hetzij ter plaatse bij u, hetzij in de lokalen van Controlatom. Een aantal voorbeelden van onderwerpen van deze opleidingen zijn:

  • Jaarlijkse informatie voor het personeel (art. 25 van het K.B. van 20/07/01) : specifieke module voor de nucleaire geneeskunde - de laboratoria, de radiologie, de industriële meettoestellen.
  • Cursus over het ADR, specifiek over het transport van radioactieve materialen
  • Basisopleiding in de stralingsbescherming
  • Opleiding agent stralingsbescherming

De opleidingen worden op maat samengesteld zodat ze steeds aan uw specifieke noden kunnen tegemoet komen.
Tijdens elke presentatie wordt de inhoud met concrete voorbeelden gestaafd. Elke deelnemer ontvangt een syllabus.

Opleiding Agent stralingsbescherming

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 voerde met ingang vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen door aan het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS). Uiteraard voorzag de regelgever een uitgebreide overgangsperiode, zodat u nog even de tijd heeft om u in regel te stellen met alle vereisten van dit KB.

Het nieuwe KB heeft vooral een grote impact op de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle, die nu verplicht intern moet worden ingericht. Deze interne dienst bestaat minstens uit een diensthoofd en, waar nodig, aangevuld met Agenten voor de Stralingsbescherming. De leden van deze dienst, inclusief het diensthoofd, moeten personeelsleden van uw organisatie zijn. Bespreek dit zeker met uw expert fysische controle, hij zal er u met veel plezier meer uitleg over geven.

Om de rol van Agent voor de Stralingsbescherming of Hoofd van de Dienst voor Fysische Controle te kunnen vervullen, dient men een gepaste theoretische opleiding te volgen. De inhoud van het opleidingsprogramma en de duur ervan zijn beschreven in een technisch reglement van het FANC, dat gepubliceerd werd op 28 februari 2019.

Basis + aanvullende opleiding Agent Stralingsbescherming klasse II: bronnen en toestellen

Om de rol van Agent Stralingsbescherming klasse II binnen uw Dienst voor Fysische Controle te vervullen, moet u deze theoretische opleiding verplicht volgen.

Programma

Basisopleiding Agent stralingsbescherming klasse III: bronnen en toestellen

Deze tweedaagse opleiding richt zich in de eerste plaats tot toekomstige Agenten Stralingsbescherming/ Diensthoofden voor klasse III installaties die zowel radioactieve bronnen als X-stralen-toestellen gebruiken in de medische, industriële en research sector.

Programma

Basisopleiding Agent stralingsbescherming klasse III: toestellen

Deze dagopleiding richt zich in de eerste plaats op de toekomstige Agenten Stralingsbescherming/ Diensthoofden voor klasse III installaties die X-stralen-toestellen gebruiken in de medische,  industriële en research sector

Programma

Basis + aanvullende opleiding Agent Stralingsbescherming: gericht op transport

Deze 2-daagse dagopleiding richt zich in de eerste plaats op de toekomstige Agenten Stralingsbescherming/ Diensthoofden fysische controle gericht op transport

Programma 

Opleiding VA7

Franstalige opleiding: 11, 15, 16, 17 & 24/09/2020

Ravensteinstraat 36, Brussel (FANC)

Nederlandstalige opleiding: 23-27/03/2020

Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2, 2030 Antwerpen

Vervolledig het registratieformulier (Word) en mail dit door naar controlatom@vincotte.be

+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)