Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

Fysische controle

De eerste opdracht van Controlatom bestaat erin de bescherming van de bevolking, het milieu en de aan ioniserende straling blootgestelde werknemers op de werkplek te verzekeren.

Als geaccrediteerd orgaan voeren wij de volgende wettelijke controles uit:

 • in de medische sector: radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie, laboratoria

  Medische sector

 • in de industrie: dichtheids- en diktemeters, alinea's, radiografie, laboratorium...

  Industrie

 • in de vervoerssector: conformiteit van voertuig en perceel

  Transporten

 • voor de berging van radioactief afval: verpakking, afmetingen, opstellen van verwijderingsdocumenten

  Afval

 • Studie van globale oplossingen (analyse, meting, evaluatie,...) voor elke installatie, vanaf de projectfase tot de ontmanteling, rekening houdend met de impact op het milieu en de mens.

Wij bieden de volgende diensten:

 • Behandeling van vergunningaanvragen
 • Voorbereidende beschermingsstudies voor een nieuwe installatie van de klassen I, II en III.
 • Inbedrijfstelling van een nieuwe installatie.
 • Bezoek ter plaatse van de nieuwe installaties.
 • Verplichte periodieke bezoeken (ten minste driemaandelijks voor klasse II-faciliteiten en jaarlijks voor klasse III-faciliteiten), met name:
 • Meting van de stralingsintensiteit
 • Meting van radioactieve besmetting
 • Controle van beveiligingsmiddelen en -voorzieningen (schorten, spuitafschermingen, ...)
 • Omgevingsdosimetrie
 • Afbakening en merking van gecontroleerde gebieden
 • Controle van veiligheids- en beveiligingsinrichtingen
 • Onderzoek bij incidenten of ongevallen (overschrijding van dosislimieten, bronblokkering, vallende pakketten, enz.
 • Verificatie van maatregelen inzake het vrijkomen van afvalstoffen
 • Verificatie van de juiste werking en het juiste gebruik van de meetinstrumenten
 • Schrijfprocedures
 • Bijstand bij het invullen van het NIRAS-inventarisbestand
 • Postdosimetrische studies
 • Het (de) project(en) voor een (re)organisatie van stralingsbescherming
 • Analyse van een project voor het vervoer van radioactieve stoffen binnen of buiten de inrichting en voorafgaande goedkeuring
 • In geval van vloeibare of gasvormige lozingen in het milieu:
  • Deze introducties zullen aan een theoretische evaluatie worden onderworpen
  • eventueel bevestigd door aanvullende maatregelen
  • ervoor te zorgen dat de grenswaarden voor het vrijkomen van de stoffen niet worden overschreden
 • Telefonische assistentie tijdens kantooruren
 • Een 24u/24 permanentie voor elke dringende interventie

VCA

+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)