Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

FAQ (Frequently asked questions)

 • Ik heb rookmelders gedemonteerd waarop een stralingssymbool staat, wat moet ik doen? Meer info
 • Ik heb een bliksemafleider op mijn dak, is hij radioactief? Wat moet ik doen? Meer info
 • Evacuatie van radioactief afval Meer info
 • Is het ook mogelijk om dosimetrie voor de werknemers te laten uitvoeren door Controlatom? Meer info
 • Waarom bestraalt men voedsel? Meer info
 • Waarom verdeelt met jodiumtabletten in de omgeving van kerncentrales? Meer info

FAQ: specifiek voor tandartsen 

 • Hoe frequent dient de controle medische stralingsfysica en fysische controle uitgevoerd te worden? Meer info
 • Wat als het RX-toestel niet meer voldoet aan de reglementering? Meer info
 • Wat is inbegrepen in de prijs? Meer info
 • Wat is niet inbegrepen in de prijs? Meer info
 • Wat als ik met mijn praktijk verhuis of een nieuw toestel plaats? Meer info
 • Wat is het verschil tussen de fysische controle en de nieuwe medische fysicacontrole? Meer info
 • Hoeveel bedraagt de tijdsduur voor de uitvoering van de medische fysicacontrole? Meer info
 • Is het ook mogelijk om dosimetrie voor de werknemers te laten uitvoeren door Controlatom? Meer info
 • Ik heb een gecombineerde controle aangevraagd, maar de fysische controle is net reeds uitgevoerd. Wat is de prijs voor de uitvoering van de medische fysicacontrole? Meer info
 • Worden wij na de eerste controle de volgende jaren automatisch terug gecontacteerd? Meer info
 • Index? Meer info
 • Wij hebben reeds bij Controlatom ingetekend maar willen toch terug veranderen. Meer info
 • Stopzetting bij een ander controle instelling. Meer info


Ik heb rookmelders gedemonteerd waarop een stralingssymbool staat, wat moet ik doen?

Contacteer Controlatom. Een deskundige zal langskomen om

 • de nodige metingen uit te voeren (radioactieve besmetting) van de rookmelder(s)
 • de verpakking in orde te brengen volgens de ADR regelgeving
 • de nodige documenten in te vullen en te ondertekenen

Daarna kunnen ze worden afgevoerd naar de NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtingsproducten). In afwachting is het belangrijk om de rookmelders te stockeren in een afgesloten brandveilig lokaal, dit om diefstal te vermijden.


Ik heb een bliksemafleider op mijn dak, is hij radioactief? Wat moet ik doen?

Het eerste wat men moet doen is nagaan of de bliksemafleider al dan niet radioactief is. Een eerste indicatie kan verkregen worden door de foto's te consulteren op de website van het FANC. In geval van twijfel, kan men beroep doen op Controlatom of een erkende firma. Radioactieve bliksemafleiders dienen gedemonteerd en afgevoerd te worden naar de NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtingsprodukten). Hiervoor dient men een beroep te doen op een door het FANC erkende firma

top


Evacuatie van radioactief afval

Toestellen of bronnen die ioniserende stralingen uitzenden mogen niet verwijderd worden via het normale afval. Men kan beroep doen op Controlatom voor het verpakken van het afval en het voorbereiden van de documenten voor verwijdering naar de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtingsproducten (NIRAS). De te volgen weg is de volgende:

 • Contact opnemen met Controlatom (+32 (0)2 674 51 20, controlatom@vincotte.be)
 • Op de afgesproken dag zal een deskundige ter plaatse komen en het afval verpakken volgens de ADR reglementering en de richtlijnen van de NIRAS. Terzelfdertijd voert hij/zij alle nodige metingen uit (besmetting, dosistempo, …)
 • Daarna stelt de deskundige zijn verslag op en vult hij/zij het S/L document van de NIRAS (verwijderingsaanvraag), het document "speciaal afval" indien nodig en de transportbrief in.
 • Al deze documenten worden u tesamen opgestuurd.
 • Het S/L document dient gedateerd en door u getekend te worden en al deze documenten mogen opgestuurd worden naar de NIRAS (Kunstlaan, 14, 1210 Brussel, Tel.: +32 (0)2 212 10 11, fax : +32 (0)2 218 51 65).
 • Vervolgens krijgt u een prijsofferte van de NIRAS voor de ophaling en conditionering van het afval.
 • Na bestelling, contacteert de NIRAS een transporteur die dan met u contact opneemt voor de ophaling van de radioactieve colli.
 • Na conditionering krijgt u een document van verwijdering.

De volledige procedure neemt tussen 2 en 12 maanden in beslag (tussen de aanvraag bij Controlatom en het vertrek van het afval). Bij dringende situaties kan deze tijdspanne gevoelig ingekort worden.

top

 

Is het ook mogelijk om dosimetrie voor de werknemers te laten uitvoeren door Controlatom?

Controlatom biedt ook de mogelijkheid voor de uitvoering van dosimetrie. Meer informatie over onze dosimetrieproducten en het bestellen van dosismeters vindt u terug op de pagina dosimetrie.

top

 

Waarom bestraalt men voedsel?

Ioniserende straling wordt in de voedselindustrie gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het vertragen van kiemvorming en het vernietigen van ziekteverwekkende micro-organismen zoals salmonella. Men kan ook X-stralen gebruiken om vreemde voorwerpen in de voedselverpakking op te sporen.

top

  

 

Waarom verdeelt men jodiumtabletten in de omgeving van kerncentrales?

Indien er zich een accident voordoet en de kern van de reactor beschadigd is, dan is er een mogelijkeid dat er jodium ontsnapt uit het gebouw en zich verspreidt in het milieu. Het probleem is dat de schildklier (de thyroïde) een groot opnemend vermogen heeft voor jodium. Indien er zich in de omgeving (gasvormig) radioactief jodium bevindt, zal de schildklier een deel van dit jodium opnemen. Dit radioactief jodium zendt ioniserende straling uit en dit kan schade aanbrengen aan onze cellen. Op termijn kan dit leiden tot de ontwikkeling van kanker. Om de fixatie van radioactief jodium in de schildklier tegen te gaan, verdeelt men stabiele (niet-radioactieve) jodiumtabletten.

Indien de informatie voor het nemen van de tablet wordt gegeven door de beschermings-/hulpdiensten, zal het opgenomen stabiele jodium zich fixeren in de schildklier en deze verzadigen. Al het jodium (al dan niet radioactief) dat men dan nadien kan inademen, zal niet opgenomen worden door de schildklier en zal snel verwijderd worden via de natuurlijke kanalen (o.a. via de urine). Het is ten strengste afgeraden om deze jodiumtabletten te nemen indien er zich geen radiologische situatie voordoet.

top


Hoe frequent dient de controle medische stralingsfysica en fysische controle uitgevoerd te worden?

Klasse III inrichtingen vereisen minimum jaarlijks een fysische controle; voor de medische stralingsfysica is eveneens een jaarlijkse controle vereist. Enkel voor installaties bij tandartsen geldt een uitzondering en is de controle medische stralingsfysica driejaarlijks. Dit wil zeggen dat men elke drie jaar een controle medische stralingsfysica moet laten uitvoeren en men de daaropvolgende twee jaar enkel een fysische controle dient te laten uitvoeren. Deze uitzondering is enkel van toepassing als het toestel voldoet aan alle aanvaardbaarheidscriteria.

top


Wat als het RX-toestel niet meer voldoet aan de reglementering?

De ernst van het gebrek bepaalt hoeveel tijd de gebruiker krijgt om het toestel te laten herstellen of te vervangen. In de meeste gevallen krijgt de gebruiker 6 maanden tot 1 jaar de tijd om aanpassingen uit te voeren. In de praktijk zal enkel bij extreme gebreken, zoals een systematisch te hoge stralingsdosis, het toestel onmiddellijk moeten worden hersteld. Na aanpassing dient het toestel opnieuw gecontroleerd te worden.

top


Wat is inbegrepen in de prijs?

De prijs per röntgentoestel voor de uitvoering van de medische stralingsfysicacontrole is een all-in prijs. Deze bevat de uitvoering van 1 controle per jaar, verplaatsingsonkosten en rapport inbegrepen. Prijzen zijn excl. BTW. (21%). Per klant is er tevens een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die wordt aangerekend bij de uitvoering van de eerste controle van het jaar.

top


Wat is niet inbegrepen in de prijs?

Eventuele bijkomende controles die zouden moeten uitgevoerd worden indien het toestel niet goedgekeurd is tijdens de gewone controle. Bijkomende controles zullen als een gewone controle aangerekend worden.

top


Wat als ik met mijn praktijk verhuis of een nieuw toestel plaats?

In beide gevallen dient men zowel een medische stralingsfysicacontrole als een fysische controle te laten uitvoeren voor men het toestel klinisch in gebruik neemt.

top


Wat is het verschil tussen de fysische controle en de nieuwe medische fysicacontrole?

Bij de fysische controle wordt nagegaan of de veiligheid gegarandeerd wordt voor de gebruiker en de omgeving. Het RX-toestel wordt o.a. getest op lekstraling. Bij de controles medische stralingsfysica worden de technische parameters en eigenschappen van het RX-toestel getest, de diagnostische beeldkwaliteit bekeken en de patiëntendosis opgemeten; alles dus wat invloed heeft op de stralingsbelasting van de patiënt en op de beeldkwaliteit.

top


Hoeveel bedraagt de tijdsduur voor de uitvoering van de medische fysicacontrole?

De tijdsduur voor een medische stralingsfysicacontrole is afhankelijk van het type toestel.

top


Is het ook mogelijk om dosimetrie voor de werknemers te laten uitvoeren door Controlatom?

Controlatom biedt ook de mogelijkheid voor de uitvoering van dosimetrie. Meer informatie over onze dosimetrieproducten en het bestellen van dosismeters vindt u terug op de pagina dosimetrie.

top


Worden wij na de eerste controle de volgende jaren automatisch terug gecontacteerd?

U hoeft zelf niks meer te ondernemen. Wij volgen dit op zodat bij u jaarlijks de juiste controle wordt uitgevoerd.

top

Index?

Voor diegene die voor 3 jaar hebben ingetekend, zal er voor 2011 en 2012 een indexering gebeuren. De hoogte van deze indexering zal afgesproken worden met de VVT.

top


Wij hebben reeds bij Controlatom ingetekend maar willen toch terug veranderen.

Dit is niet meer mogelijk, zodra u een verbintenis hebt aangegaan voor 1 of 3 jaar kan het contract pas na deze periode verbroken worden.

top


Stopzetting bij een ander controle instelling.

Indien u volledig d.w.z. zowel voor de fysische controle als voor de stralingsfysica bij Controlatom wil aansluiten, dan is het noodzakelijk dat u een aangetekend schrijven richt naar uw vorige instelling. De opzeggingstermijn is meestal 3 maanden.

top

+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)