Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

Documenten

Procedures QUANUM

Infofiches

 • Infobrochure 1
  Basisbegrippen inzake stralingsbescherming en reglementaire bepalingen. Download
 • Infobrochure 2
  Verplichtingen van het ondernemingshoofd. Download
 • Infobrochure 3
  Dosimetrie. Download
 • Infobrochure 4
  Medische toepassingen van ioniserende stralingen. Download
 • Infobrochure 5b
  De industriële radioactieve meettoestellen. Download
 • Infobrochure 7
  Hoe Controlatom contacteren? Download
 • Infobrochure ringdosismeter. Download
 • Infobrochure Calibratie. Download

Formulieren

 • Lijst van de vrijgegeven afvalstoffen (art 35.5 K.B. 20.07.2001). Download
 • Richtlijnen voor het gebruik van een meetpoort. Download
 • Bestelling van dosismeters. Download

 

Affiches

Waarschuwing voor zwangere vrouwen

Signalisatie te plaatsen in de nabijheid van radioactieve meettoestellen

Stralingssymbool

Download

Interessante informatie

Lijsten

 • Leveranciers van radioactieve bronnen. Download
 • Leveranciers betreffende meettoestellen voor stralingsbescherming. Download
 • Erkende vervoerders. Download
 • Firma's erkend door FANC voor verwijdering van radioactieve bliksemafleiders. Download
 • Erkende deskundigen in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein radiotherapie - Ga naar site van FANC
 • Erkende deskundigen in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein nucleaire geneeskunde - Ga naar site van FANC
 • Erkende deskundigen in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein radiologie - Ga naar site van FANC
 • Geneesheren erkend voor het medisch toezicht op personen die beroepshalve zijn blootgesteld aan ioniserende stralingen - Ga naar site van FANC

Medische stralingsfysica

 • Aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor medische diagnostische radiologie. Download
 • Aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor tandheelkunde. Download
 • Besluit van het FANC betreffende patiëntendosimetrie. Download
 • Erkenning Technologen medische beeldvorming. Download

Elektromagnetische Velden (niet-ioniserend)

 • Elektromagnetische velden op het werk. (pdf)
+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)